• Rang lista

    Rang liste izrađene su po starosnim razredima (veterani, odrasli, starija mladež i mladež). Izrađuju se po dvije liste za svaku disciplinu posebno: jedna sadrži samo poredak, dok detaljnija lista sadrži i natjecanja s kojih su uvaženi rang bodovi.


    Liste se izrađuju na 1. i na 15. dan u mjesecu.