• Novosti

  • News
   17.8.2017. - Strana natjecanja

   Obnovljena je baza stranih natjecanja. Unešeni su rezultati i sukladno tim rezultatima natjecanja unešeni su rang i kvalitativni bodovi.

   Više

   Obuhvaćeni su sljedeći turniri:
   08.-13.08.2017., Stuttgart, Njemačka - WDSF, MT, RS, Komb

  • News
   17.8.2017. - Rang liste

   Donosimo rang liste za dan 15.08.2017. godine.

  • News
   22.6.2017. - Osvježena bodovna lista

   Osvježena je bodovna lista nakon odražanog PRH u kombinaciji 10 plesova.

  • News
   19.6.2017. - Rezultati s PRH u kombinaciji

   Objavljujemo rezultate s PRH u kombinaciji 10 plesova održanog 18.06.2017. godine u organizaciji HSPS-a.